Kva vil me med HU?

Hordaland Ungdomslag Organisasjon

Hordaland Ungdomslag (HU) er fylkeslag for 40 lokallag i Noregs Ungdomslag. Fylkeslaget skal vere eit bindeledd mellom lokallag og NU sentralt, og bidra til informasjonsflyt og auka aktivitet i lokallaga. Dei siste åra har det vore lite kontakt mellom fylkeslaget og lokallag, og på årsmøtet i HU i 2022 var det framlegg frå det dåverande styret om å legge ned …

Årsmøte 2023

Hordaland Ungdomslag Organisasjon

Årsmøte i Hordaland Ungdomslag er sundag 19.mars kl. 12 – 16 i Åsatun (lagshuset til Åsane ungdomslag – Forvasshaugen 6, Åsane). Me vil mellom anna diskutere vegen vidare for Hordaland Ungdomslag. Etter ein haust med fleire gode innspelsmøte og telefonsamtalar med kontaktpersonar frå mange av lokallaga har styret utarbeidd eit forslag til årsmøtet. Dette forslaget, med litt bakgrunn og grunngjeving, …

Bli med på Sommarleiren 2022!

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk, Organisasjon, Teater

Sommarleiren 2022 blir arrangert den 28. juni – 3. juli på Trøndertun folkehøgskole i Melhus. Noregs Ungdomslag har flytta fristen for sommarleiren til 15. juni, og håper at så mange som mogleg av medlemmane i aldersgruppa 13-25 blir med! I år blir det langkurs der ein kan vere med å lage teaterframsyning heil frå idè til framsyning på scena, lære …

Fylkesstemna for born 2019

Hordaland Ungdomslag Dans, Fylkesstemna, Musikk, Teater

Fjærland Ungdomslag, saman med Hordaland Ungdomslag og Sogn og Fjordane Ungdomslag, skipar til fylkesstemne for born helga 14.-16. juni 2019. Stemnet vil gå føre seg på ulike stadar i Fjærland. Fylkesstemnet er for dei som dansar, driv med teater, spelar eit instrument eller held på med anna aktivitet i fylkeslaga. På stemnet vert det ulike aktivitetar, stemnetog, dans, disko, uteaktivitetar, …

Lær springar frå Fana!

Hordaland Ungdomslag Dans

8.-10. februar arrangerer Fana ungdomslag kurs i springar frå Fana. Kurset høver både for nybyrjarar og for dei som ynskjer ei lita oppfrisking.  Kurset vil vera i Ungdomshuset i Fana (Krokeidevegen 20, 5244 Fana), og går over 3 dager à 2 timer helga 8. til 10. februar: Fredag kl. 19-21 Lørdag kl. 10-12 Søndag kl. 10-12 Instruktørar på kurset er …

Den livsviktige leiken

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk

Born og unge har ein kvardag fylt av stress og prestasjonsjag. Astri Sudmann brenn for å skape trygge og rause oppvekstmiljø, og meiner løysinga kan vere enkel: Meir leik. Sudmann vil gjerne løfte fram dei gode, gamle songleikane. I fleire år har ho samla songleikar, og no presenterer ho eit utval i boka: «Syng og leik i lag. 65 songleikar …

Vinnarane av Hordaland sine folkemusikk- og folkedansstipend

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk

Under Osafestivalen vart årets folkemusikk- og folkedansstipend for Hordaland tildelt Knut Hamre, Amalie Kinsarvik Tvilde og Åsmund Øydvin. Det er rådet for hardingfela.no som har innstilt vinnarane. Dei var samde om at det var særs høg kvalitet på søknadane som kom inn i år. Innstillinga var einstemmig. Knut Hamre er fødd i 1952 og fekk stipendet på bakgrunn av søknaden: «Innsamling, …

Hardangerjol 2018

Hordaland Ungdomslag Ymse

No er årets utgåve av Hardangerjol tilgjengeleg å få kjøpt i diverse utsalsstad i Hardangerregionen eller ved å ta kontakt med oss i HU: – O. Tufta, Joker på Omastrand – Coop Strandebarm – Coop Tørvikbygd – Coop Norheimsund – Spar Norheimsund – Rema 1000, Norheimsund – KIVI, Øystese – Coop mega, Øystese – Huus Bokhandel as, Øystese – Coop …

Søk på Folkemusikkstipend

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk, Ymse

Hordaland fylkeskommune gjev ut fleire stipend til utøving og arbeid med tradisjonsinstrument, vokal tradisjon og folkedans. Søknadsfristen i år er 1. juni. Stipenda kan tildelast musikarar, songarar og dansarar, og deg som arbeidar med dokumentasjon, formidling eller instrumentbygging. I vurderinga vert det lagt vekt på kunstnarleg og fagleg nivå og kjennskap til feltet. Søkjar må vere busett i Hordaland. Folkemusikkstipend …

Årsmøtereferat 2018

Hordaland Ungdomslag Organisasjon

ÅRSMØTE HORDALAND UNGDOMSLAG 2018 Åsatun, 18. mars 2018, kl. 12:00 Frammøtte: Styret i HU: Øystein Rambjørg, Strilaringen; Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen; Lisbeth T. Liland, Fana ungdomslag; Oddrun E. Larsen, Strilaringen; Hilde Jordahl, Åsane ungdomslag; Lokallagsrepresentantar: Torgrim Ljones, Bergen ungdomslag Ervingen; Ida Haugen Skulstad, Nordbygda ungdomslag; Hanne Yndestad Aadland, Nordbygda ungdomslag. Andre: Annbjørg Fadnes Kyrkjebø, rekneskapsførar; Thomas Kristianssen, UngVest. Før …