Kva vil me med HU?

Hordaland Ungdomslag Organisasjon

Hordaland Ungdomslag (HU) er fylkeslag for 40 lokallag i Noregs Ungdomslag. Fylkeslaget skal vere eit bindeledd mellom lokallag og NU sentralt, og bidra til informasjonsflyt og auka aktivitet i lokallaga. Dei siste åra har det vore lite kontakt mellom fylkeslaget og lokallag, og på årsmøtet i HU i 2022 var det framlegg frå det dåverande styret om å legge ned …

INSPIRASJONSHELG 16.-17. SEPTEMBER

Hordaland Ungdomslag Organisasjon

Helga 16. og 17. september vil Sogn og Fjordane ungdomslag og Hordaland ungdomslag invitere lokallaga i Vestland til inspirasjonshelg! Me lovar eit variert program, basert på ynskje frå lokallaga. Vi vil også ha fokus på å knyte nettverk og bli kjente med kvarandre. Tid: laurdag 16.september kl. 12.00 – sundag 17.september kl. 14.30 Stad: Gimle kulturhus, Kong Oscars gt 15, …

Årsmøte 2024

Hordaland Ungdomslag Organisasjon

Årsmøte i Hordaland Ungdomslag er sundag 17.mars kl. 14.00 – 17.00. Årsmøte vert i Ungdomshallen, ungdomshuset til Voss ungdomslag, Uttrågata 18, Voss. Me startar årsmøte med diskusjon om rekruttering. Det vert servert lunsj. Frist for påmelding er måndag 4. mars 2024.Namn på lag og utsendingar (namn/ epost-adresse) vert å senda til:hordaland@ungdomslag.no

Bli med på Sommarleiren 2022!

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk, Organisasjon, Teater

Sommarleiren 2022 blir arrangert den 28. juni – 3. juli på Trøndertun folkehøgskole i Melhus. Noregs Ungdomslag har flytta fristen for sommarleiren til 15. juni, og håper at så mange som mogleg av medlemmane i aldersgruppa 13-25 blir med! I år blir det langkurs der ein kan vere med å lage teaterframsyning heil frå idè til framsyning på scena, lære …

Fylkesstemna for born 2019

Hordaland Ungdomslag Dans, Fylkesstemna, Musikk, Teater

Fjærland Ungdomslag, saman med Hordaland Ungdomslag og Sogn og Fjordane Ungdomslag, skipar til fylkesstemne for born helga 14.-16. juni 2019. Stemnet vil gå føre seg på ulike stadar i Fjærland. Fylkesstemnet er for dei som dansar, driv med teater, spelar eit instrument eller held på med anna aktivitet i fylkeslaga. På stemnet vert det ulike aktivitetar, stemnetog, dans, disko, uteaktivitetar, …

Lær springar frå Fana!

Hordaland Ungdomslag Dans

8.-10. februar arrangerer Fana ungdomslag kurs i springar frå Fana. Kurset høver både for nybyrjarar og for dei som ynskjer ei lita oppfrisking.  Kurset vil vera i Ungdomshuset i Fana (Krokeidevegen 20, 5244 Fana), og går over 3 dager à 2 timer helga 8. til 10. februar: Fredag kl. 19-21 Lørdag kl. 10-12 Søndag kl. 10-12 Instruktørar på kurset er …

Den livsviktige leiken

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk

Born og unge har ein kvardag fylt av stress og prestasjonsjag. Astri Sudmann brenn for å skape trygge og rause oppvekstmiljø, og meiner løysinga kan vere enkel: Meir leik. Sudmann vil gjerne løfte fram dei gode, gamle songleikane. I fleire år har ho samla songleikar, og no presenterer ho eit utval i boka: «Syng og leik i lag. 65 songleikar …

Vinnarane av Hordaland sine folkemusikk- og folkedansstipend

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk

Under Osafestivalen vart årets folkemusikk- og folkedansstipend for Hordaland tildelt Knut Hamre, Amalie Kinsarvik Tvilde og Åsmund Øydvin. Det er rådet for hardingfela.no som har innstilt vinnarane. Dei var samde om at det var særs høg kvalitet på søknadane som kom inn i år. Innstillinga var einstemmig. Knut Hamre er fødd i 1952 og fekk stipendet på bakgrunn av søknaden: «Innsamling, …

Hardangerjol 2018

Hordaland Ungdomslag Ymse

No er årets utgåve av Hardangerjol tilgjengeleg å få kjøpt i diverse utsalsstad i Hardangerregionen eller ved å ta kontakt med oss i HU: – O. Tufta, Joker på Omastrand – Coop Strandebarm – Coop Tørvikbygd – Coop Norheimsund – Spar Norheimsund – Rema 1000, Norheimsund – KIVI, Øystese – Coop mega, Øystese – Huus Bokhandel as, Øystese – Coop …

Søk på Folkemusikkstipend

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk, Ymse

Hordaland fylkeskommune gjev ut fleire stipend til utøving og arbeid med tradisjonsinstrument, vokal tradisjon og folkedans. Søknadsfristen i år er 1. juni. Stipenda kan tildelast musikarar, songarar og dansarar, og deg som arbeidar med dokumentasjon, formidling eller instrumentbygging. I vurderinga vert det lagt vekt på kunstnarleg og fagleg nivå og kjennskap til feltet. Søkjar må vere busett i Hordaland. Folkemusikkstipend …