Hardangerjol

Skriftstyret for «Hardangerjol» i Hordaland Ungdomslag er hovudansvarleg for joleheftet «Hardangerjol». 

Skriftstyret står for det praktiske arbeidet med å samla inn stoff til «Hardangerjol», utforma bladet, skaffa lysingar, gjera avtale med trykkeri, sørgja for distribuering av bladet i samarbeid med lokallag, og sjå til at nødvendige tidsfristar for bladproduksjonen vert haldne.

Joleheftet inneheld artiklar med lokalhistorie frå gamal og ny tid i Hardanger- og Vossaregionen, friviljug dugnadsarbeid m.m. i lag og organisasjonar, samt barnesider med helsing frå ein skule i regionen.

Du kan følgje Hardangerjol på Facebook òg!

VervNamnEpostTelefon
LeiarHans Edvard Rolle Olsen hansedv@online.no97736586
MedlemHeidi Wallevik
MedlemAnne-Marie Øydvin
MedlemInge L. Reinsnos
MedlemMagne Øyre
VaraEli Galtung Torsnes