Revy og teater

Mange ungdomslag i Hordaland set opp revyar, skodespel, musikalar og andre stykke. På scena finn du dyktige amatørar, dei yngste i barnehagealder, dei eldste er pensjonistar for lengst. Hordaland Ungdomslag hjelper laga til å utvikle teatertilbodet sitt ved å tilby ulike kurs i teater. Ta kontakt med styret om du treng fagleg hjelp eller har ynskje om teaterkurs innan eit spesielt tema. Noregs Ungdomslag har ei rekke ulike intruktørkurs innan revy og teater du kan lese meir om her.

VervNamnEpostTelefon
Styremedlem
Hilde Jordahlhildejordahl@hotmail.com