Ungdomshus

Svært mange av ungdomslaga i Hordaland er eigar eller medeigar i eit lokalt kulturhus, ofte kalla ungdomshus. Enkelte ungdomshus har liten bruk, andre er i bruk kvar dag, året rundt. Ungdomshusa betyr mykje for folk i mange lokalmiljø, og Hordaland Ungdomslag vil hjelpe lag med hus til å utvikle desse.

Hordaland Ungdomslag tilbyr kurs innan utvikling og drift av ungdomshus, og har ansvaret for å forvalte hus der ungdomslaget er nedlagt eller ikkje er i drift i ein periode. Har du spørsmål om drift og forvaltning av ungdomshus ta kontakt med Huset i Bygda.

StillingNamnEpostTelefon
Prosjektkoordinator nasjonaltChristoffer Knagenhjelmchristoffer@ungdomslag.no24 14 11 11

Ungdomshuset Haugatun i Strandebarm.