Gratulerar til vinnarane av årets folkemusikk- og folkedansstipend

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk

Det er andre året at Hordaland fylkeskommune sitt stipend for folkemusikk og folkedans vert utdelt. Det vart utdelt eitt hovudstipend, og to mindre stipend på kr. 25.000,- Hovudstipendet på kr. 50.000,- vart tildelt kvedaren Berit Opheim frå Voss. Juryen seier følgjande om tildelinga: «Berit Opheim frå Voss er ein av landets aller fremste vokalistar, folkesongarar og tradisjonsberarar. Ho har vunne Landskappleiken 4 …

Søk folkemusikk- og folkedansstipend 2017!

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk, Ymse

Søknadsfristen for Hordaland Fylkeskommune sine folkemusikk – og folkedansstipend i 2017 er 1. juni. Satsinga skal oppmuntra til kunstnarleg utvikling og å styrke og sikre arbeid med immateriell kulturarv. Stipenda vart delte ut for fyrste gong under Osafestivalen i 2016. Då fekk Alexander Aga Røynstrand hovudstipendet på 50 000 kroner og Kristoffer Kleiveland og Borghild Marie Opdahl stipenda på 25 …

Minneord etter Brit Mary Heggeli

Hordaland Ungdomslag Organisasjon, Ymse

Like over nyåret fekk styret og nemnder i Hordaland ungdomslag (HU) den triste meldinga om styreleiar Brit Mary Heggeli sin bortgang den 1. januar 2017. Dette etter at ho tapte kampen mot kreftsjukdomen som vart oppdaga hausten 2015. Det er med vemod eg tenkjer attende på hausten 2007 og tida fram mot årsmøtet i HU vinteren 2008. Eg var medlem …

Seminar for instruktørar innan folkemusikk og folkedans

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk

24.-25. mars skipar hardingfela.no i samarbeid med Hordaland Folkemusikklag og Hordaland Ungdomslag til seminar for kulturskulelærarar, instruktørar og andre som er interesserte i folkemusikk og folkedans. Seminaret er meint som fagleg påfyll, inspirasjon og ikkje minst ein møtestad for instruktørane for debatt og erfaringsutveksling. Fredags kveld vert ein meir generell del om rekrutteringsarbeid før me tek eit meir djupdykk i …

Fylkesstemna for born 2017!

Bergen ungdomslag Ervingen Dans, Fylkesstemna, Musikk, Organisasjon, Teater, Ymse

Vel møtt til Fylkesstemna for born 9.-11. juni 2017  Bergen ungdomslag Ervingen, saman med Hordaland Ungdomslag skipar til fylkesstemna for born helga 9.-11. juni 2017. Me vil med dette invitera alle lag i Hordaland til ei fin helg i Bergen. Fylkesstemnet er for dei som dansar, driv med teater, spelar eit instrument, eller held på med anna aktivitet. På stemna …