Bli med på Sommarleiren 2022!

Hordaland Ungdomslag Dans, Musikk, Organisasjon, Teater

Sommarleiren 2022 blir arrangert den 28. juni – 3. juli på Trøndertun folkehøgskole i Melhus.

Noregs Ungdomslag har flytta fristen for sommarleiren til 15. juni, og håper at så mange som mogleg av medlemmane i aldersgruppa 13-25 blir med!

I år blir det langkurs der ein kan vere med å lage teaterframsyning heil frå idè til framsyning på scena, lære nordlandspols, folkeswing eller du kan bli med på friluftskurs! 

Fylkeslaget dekker 900,- av deltakaravgifta til alle frå Hordaland som ynskjer å reise på sommarleiren! Ta kontakt med Hordaland ungdomslag etter påmelding! Epost: hordaland@ungdomslag.no

Meir informasjon heir:
sommarleiren.no