Barn og ungdom

Kultur- og fritidstilbod for barn og unge er sentralt i dei lokale ungdomslaga kringom i fylket. Den nystarta Barne- og ungdomsnemnda i Hordaland ungdomslag vil freiste å ivareta interessene til ungdom i fylket så det vert lagt tilrette for aktivitetar for barn og unge i fylket. På sikt ynskjer ein å etablera eit nettverk på tvers av lokallag som skapar eit større sosialt fellesskap for ungdom som er aktive i lokallaga kringom i Hordaland.

VervNamnEpostTelefon
Leiar
Medlem
Medlem
Vara

Foto: Kjersti Nybø