0
medlemmar

Hordaland Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!

0
Lokallag

Foto: Kjersti Nybø

Bli med på sommarleiren!

Sommarleiren 2022 blir arrangert den 28. juni - 3. juli på Trøndertun folkehøgskole i Melhus.

Noregs Ungdomslag har flytta fristen for sommarleiren til 15. juni, og håper at så mange som mogleg av medlemmane i aldersgruppa 13-25 blir med!

Les meir

Kva vil me med HU?

Kva ynskjer ditt lokallag at Hordaland Ungdomslag skal vere? Korleis kan HU støtte opp om aktiviteten i ditt lokallag? Treng me Hordaland Ungdomslag?

Me inviterer til lokallagsmøte i haust!

Les meir

Inspirasjonshelg 16.-17.september 2023

Helga 16. og 17. september vil Sogn og Fjordane ungdomslag og Hordaland ungdomslag invitere lokallaga i Vestland til inspirasjonshelg! Me lovar eit variert program, basert på ynskje frå lokallaga. Vi vil også ha fokus på å knyte nettverk og bli kjente med kvarandre.

Les meir