Bunad

I ein del ungdomslag er bunad- og handverksarbeid ein del av aktiviteten. Ungdomslaga jobbar både med utstillingar, dokumentasjon av draktskikk, rekonstruksjonar og kurs i sauming av bunader.
Hordaland Ungdomslag vil utvikle arbeidet med bunads- og handverksarbeid og halde kunnskapen levande. HU tilbyr kurs innan bunadsarbeid med ulike tema. Ta kontakt med bunadsnemnda om du har spørsmål om bunad eller har ynskje om ein spesiell type kurs.

VervNamnEpostTelefon
StyremedlemOddrun E. Larsenoddrunel@gmail.com92443238