Vinterleir for ungdom

Hordaland Ungdomslag Dans, Teater

Ungdomsringen i Bergen ungdomslag Ervingen og Mjeldalen Ungdomslag inviterer alle danse- og eller teaterglade ungdomar til ei samling; for å bli kjende, dansa folkedans og spela teater. I løpet av helga vil deltakarane delta på anten dansekurs elle teaterkurs, spela spel, sova lite, ha det veldig kjekt! Kom åleine eller saman med ein ven! Ingen krav til nivå.

Tid: 16.–18. februar, fredag kl.19.00 – sundag kl. 14.00
Stad: Hauge skule, 5281 Valestrandsfossen
Pris: kr. 250 (medlem) / 300
Alder: 10 år+. Deltakarane vert delt i grupper, etter alder og kurs

Instruktør dans: Lars Fivelstad Smaaberg
Instruktør teater: Wilhelm Støylen

Påmelding innan 10. februar til lagskontoret tlf. 55317446, e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no